www.www.podstawowa.szkolybulhaka.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE | SZKOŁA MUZYCZNA | GIMNAZJUM I LICEUM | FUNDACJA

OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2014-08-25
Rozpoczęcie roku szkolnego
O SZKOLE - Oferta szkoły

OFERTA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM.E.BUŁHAKAW WARSZAWIE

 

SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM:

- naukę w małych grupach- klasy liczące do 18 osób

- realizację programu MEN

- intensywną naukę języków obcych:

- j. angielski -5xtydzień w małych grupach

- j. niemiecki/j. francuski/j. hiszpański(do wyboru)- od1-2 godz. od klasy I

- ścieżkę językową w niektórych klasach młodszych (wprowadzanie j. angielskiego do treści przedmiotowych)

- indywidualne podejście do ucznia

- zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu 6-klasisty

- naukę pływania na basenie

- nowoczesne metody nauczania (udział w projektach szkolnych, międzynarodowych)

- bezpieczeństwo

- możliwość realizacji własnych pasji , rozwijania zainteresowań

- opiekę na świetlicy szkolnej(7.30-17.30)

ODPOWIEDNIE WYPOSAZENIE ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE:

- dwie pracownie komputerowe

- nowoczesne pomoce multimedialne-( laptopy, projektory multimedialne,  tablice multimedialne)

- stały dostęp do internetu

- własną salę gimnastyczną

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

- zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań uczniów

  (ok.35 kół zainteresowań)

- zajęcia wyrównawcze

- konsultacje przedmiotowe

POMOC SPECJALISTÓWlogopeda, psycholog, pedagog, nauczyciel terapii pedagogicznej

 

INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE UCZNIA:

- zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym(indywidualne programy, uczeń-asystent, udział w zajęciach na wyższym poziomie nauczania)

- udział uczniów w wielu konkursach na terenie szkoły, dzielnicy, miasta oraz w konkursach międzynarodowych

- pomoc uczniom dyslektycznym- opracowane systemy oceniania uczniów z dysleksją do wszystkich zajęć dydaktycznych.

 

 

 

ul. Armii Krajowej 9 | 05-075 Warszawa Wesoła | Telefon: 22 773 55 92 | Faks: 22 773 55 92 | 

Konto bankowe: 29 8019 1010 2002 0002 8614 0001

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU